AirQ MOBILE PREMIČNI SISTEM ZA MERJENJE ZRAČNE ONESNAŽENOSTI

Matej Gruden

DIZ Jožef Stefan, Trst, Italija

AirQ MOBILE PREMIČNI SISTEM ZA MERJENJE ZRAČNE ONESNAŽENOSTI

02:15 PM Vodi: Primož   Kurent