Utrinki

Foto: Srećko Simović in Miran Kozmus

Programska področja

 1. Informatika in računalništvo
  • mobilne naprave v poslovnem svetu
  • analiza velikih količin podatkov (big data analysis)
  • izobraževanje in povezava z industrijo
  • storitve v oblaku in virtualizacija
  • aplikativni projekti
 2. Mehatronika
  • avtomatizacija
  • nove tehnologije in materiali
  • robotika
  • aplikativni projekti
 3. Elektrotehnika
  • zelena energija
  • pametne inštalacije
  • razvoj električnih omrežij
  • aplikativni projekti
 4. Ekonomija, gradbeništvo, varovanje, organizacija socialnih mrež
  • zagonsko (startup) podjetništvo
  • sodelo in množično financiranje (coworking in crowdfunding)
  • socialno podjetništvo
  • delo s človeškimi viri
  • razumevanje aktivnega staranja
  • aplikativni projekti
 5. Splošno
  • sodobne pedagoške metode
  • mentoriranje in formativno spremljanje
  • uporaba IKT pri poučevanju
  • razvoj veščin (bralna in digitalna pismenost)
  • aplikativni projekti

Program

Conferences dedicated to building remarkable events.

Sponsor

Conferences dedicated to building remarkable events.

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Plenarni predavatelji

Jože Drenovec

Jože Drenovec

direktor ŠC Kranj

Marjan Velej

Marjan Velej

KOC Sotrag

Oddaja prispevka

Oddaja prispevkov je zaključena.

Pogosta vprašanja

Uradna jezika konference UP 2018 sta slovenščina in angleščina.

Prijavite lahko en samostojen avtorski prispevek in enega v soavtorstvu.

Kotizacija in udeležba na konferenci sta brezplačni.

Potrdilo o izvedbi referata na mednarodni konferenci, ovrednoteno s 4 točkami, bodo prejeli aktivni udeleženci (predavatelji), katerih prispevek bo uvrščen v program konference in na njej tudi javno predstavljen.