Programska področja

 1. Informatika in računalništvo
  • mobilne naprave v poslovnem svetu
  • analiza velikih količin podatkov (big data analysis)
  • izobraževanje in povezava z industrijo
  • storitve v oblaku in virtualizacija
  • aplikativni projekti
 2. Mehatronika
  • avtomatizacija
  • nove tehnologije in materiali
  • robotika
  • aplikativni projekti
 3. Elektrotehnika
  • zelena energija
  • pametne inštalacije
  • razvoj električnih omrežij
  • aplikativni projekti
 4. Ekonomija, gradbeništvo, varovanje, organizacija socialnih mrež
  • zagonsko (startup) podjetništvo
  • sodelo in množično financiranje (coworking in crowdfunding)
  • socialno podjetništvo
  • delo s človeškimi viri
  • razumevanje aktivnega staranja
  • aplikativni projekti
 5. Splošno
  • sodobne pedagoške metode
  • mentoriranje in formativno spremljanje
  • uporaba IKT pri poučevanju
  • razvoj veščin (bralna in digitalna pismenost)
  • aplikativni projekti
 6. Predšolska vzgoja
  • razvijanje ustvarjalnosti in raziskovanja otrok
  • sodobni vzgojni pristopi
  • sodelovanje skupnosti v dobro otrok – s sodelavci, z družinami, lokalno skupnostjo, zunanjimi inštitucijami
  • učenje za zdravje
  • gozdna pedagogika
  • zgodnje naravoslovje
  • jezik kot objekt igre
  • zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami

 

Program

Conferences dedicated to building remarkable events.

Sponsor

Conferences dedicated to building remarkable events.

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Terminski načrt

Pomembni datumi

20. 1. 2019 – rok za oddajo prispevka
3. 2. 2019 – povratna informacija o tehnični ustreznosti
4. 3. 2019 – recenzija prispevkov
17. 3. 2019 – oddaja popravljenih prispevkov

Predloga za oblikovanje prispevka

Zahtevano je, da je prispevek v izvirniku in prevodu lektoriran ter objavljen prvič.

Pogosta vprašanja

Uradna jezika konference UP 2019 sta slovenščina in angleščina.

Prijavite lahko en samostojen avtorski prispevek in enega v soavtorstvu.

Kotizacija in udeležba na konferenci sta brezplačni.

Potrdilo o izvedbi referata na mednarodni konferenci, ovrednoteno s 4 točkami, bodo prejeli aktivni udeleženci (predavatelji), katerih prispevek bo uvrščen v program konference in na njej tudi javno predstavljen.