Program konference po stezah

Registracija udeležencev bo potekala od 13.30 do 14.00
Uvodni nagovor direktorja ŠC Kranj v učilnici 512 od 14.00 – 14.15.
Prispevki po stezah: od 14.30 naprej

Čas za predstavitev posameznega prispevka je odmerjen na 10 min. Dodatno je na voljo še 5 minut za vprašanja slušateljev.

Odmor med predstavitvami po stezah bo od 15.45 – 16.05 v avli pred učilnico 512.

Steza Predšolska vzgoja – učilnica 275
Steza Ekonomija in varovanje – učilnica 509
Steza Tehnika – učilnica 267
Steza Sodobni didaktični pristopi 1 – učilnica 352
Steza Sodobni didaktični pristopi 2 – učilnica 511
Steza Sodobni didaktični pristopi 3 – učilnica 512

 

Programska področja

  1. Informatika in računalništvo
    • mobilne naprave v poslovnem svetu
    • analiza velikih količin podatkov (big data analysis)
    • izobraževanje in povezava z industrijo
    • storitve v oblaku in virtualizacija
    • aplikativni projekti
  2. Mehatronika
    • avtomatizacija
    • nove tehnologije in materiali
    • robotika
    • aplikativni projekti
  3. Elektrotehnika
    • zelena energija
    • pametne inštalacije
    • razvoj električnih omrežij
    • aplikativni projekti
  4. Ekonomija, gradbeništvo, varovanje, organizacija socialnih mrež
    • zagonsko (startup) podjetništvo
    • sodelo in množično financiranje (coworking in crowdfunding)
    • socialno podjetništvo
    • delo s človeškimi viri
    • razumevanje aktivnega staranja
    • aplikativni projekti
  5. Splošno
    • sodobne pedagoške metode
    • mentoriranje in formativno spremljanje
    • uporaba IKT pri poučevanju
    • razvoj veščin (bralna in digitalna pismenost)
    • aplikativni projekti
  6. Predšolska vzgoja
    • razvijanje ustvarjalnosti in raziskovanja otrok
    • sodobni vzgojni pristopi
    • sodelovanje skupnosti v dobro otrok – s sodelavci, z družinami, lokalno skupnostjo, zunanjimi inštitucijami
    • učenje za zdravje
    • gozdna pedagogika
    • zgodnje naravoslovje
    • jezik kot objekt igre
    • zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami

 

Program

Conferences dedicated to building remarkable events.

Sponsor

Conferences dedicated to building remarkable events.

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Terminski načrt

Pomembni datumi

20. 1. 2019 – rok za oddajo prispevka
3. 2. 2019 – povratna informacija o tehnični ustreznosti
4. 3. 2019 – recenzija prispevkov
17. 3. 2019 – oddaja popravljenih prispevkov

Predloga za oblikovanje prispevka

Zahtevano je, da je prispevek v izvirniku in prevodu lektoriran ter objavljen prvič.

Pogosta vprašanja

Uradna jezika konference UP 2019 sta slovenščina in angleščina.

Prijavite lahko en samostojen avtorski prispevek in enega v soavtorstvu.

Kotizacija in udeležba na konferenci sta brezplačni.

Potrdilo o izvedbi referata na mednarodni konferenci, ovrednoteno s 4 točkami, bodo prejeli aktivni udeleženci (predavatelji), katerih prispevek bo uvrščen v program konference in na njej tudi javno predstavljen.