PRIMERI UPORABE IKT PRI DELU Z RANLJIVIMI SKUPINAMI