POMANJKANJE STROKOVNEGA KADRA NA PODROČJU PROGRAMIRANJA KOT PRILOŽNOST VIŠJIH ŠOL