NOVI PRISTOPI K POUČEVANJU MATEMATIKE NA PRIMERU DELTOIDA