ANALIZA POIMENOVANJA SPREMENLJIVK PRI PROGRAMIRANJU