UPORABA ORODJA FORMS IZ NABORA STORITEV MS 365 OFFICE ZA PREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

Alenka Potočnik Zadrgal

Šolski center Kranj

UPORABA ORODJA FORMS IZ NABORA STORITEV MS 365 OFFICE ZA PREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

02:45 PM Vodi: Meta  Arnež