KICAD, BOLJŠA EAGLE ALTERNATIVA V LINUX

Žiga Lausegger

Šolski center Kranj

KICAD, BOLJŠA EAGLE ALTERNATIVA V LINUX

03:15 PM Vodi: Primož   Kurent