MENTORIRANJE ŠOLSKE RAZSTAVE O AKUTNIH ZASTRUPITVAH PRI PIKIH ŽUŽELK, KAČ IN STRUPENIH RIB TER DELAVNICA ZA ODPRAVO STRAHU IN ODPORA DO ŽIVALI