MENTORIRANJE ŠOLSKE RAZSTAVE O AKUTNIH ZASTRUPITVAH PRI PIKIH ŽUŽELK, KAČ IN STRUPENIH RIB TER DELAVNICA ZA ODPRAVO STRAHU IN ODPORA DO ŽIVALI

Petra Alič

Srednja šola Jesenice

MENTORIRANJE ŠOLSKE RAZSTAVE O AKUTNIH ZASTRUPITVAH PRI PIKIH ŽUŽELK, KAČ IN STRUPENIH RIB TER DELAVNICA ZA ODPRAVO STRAHU IN ODPORA DO ŽIVALI

04:00 PM Vodi: Polonca Tomac Stanojev