VPLIV ČUSTVENE KOMPONENTE PRI SISTEMIH ZA PODPORO ODLOČANJU