VPLIV ČUSTVENE KOMPONENTE PRI SISTEMIH ZA PODPORO ODLOČANJU

Gašper Strniša

Šolski center Kranj

VPLIV ČUSTVENE KOMPONENTE PRI SISTEMIH ZA PODPORO ODLOČANJU

03:15 PM Vodi: Sašo  Stanojev