RAZVIJANJE PODJETNOSTI PRI MLADIH V POVEZAVI Z OKOLJEM