SPLOŠNA (LITERARNA) RAZGLEDANOST DIJAKOV TEHNIŠKE ŠOLE