POSLOVNA ZAMISEL IN POSLOVNO OKOLJE

Viktor Stare

Šolski center Kranj

POSLOVNA ZAMISEL IN POSLOVNO OKOLJE

03:00 PM Vodi: Marija  Šubic