UČNA SKLOPA ANTIKA IN SREDNJI VEK TER LJUDSKO SLOVSTVO V LUČI INOVATIVNE PEDAGOGIKE

Maja Jošt

Šolski center Kranj

UČNA SKLOPA ANTIKA IN SREDNJI VEK TER LJUDSKO SLOVSTVO V LUČI INOVATIVNE PEDAGOGIKE

02:15 PM Vodi: Polonca Tomac Stanojev