UČNA SKLOPA ANTIKA IN SREDNJI VEK TER LJUDSKO SLOVSTVO V LUČI INOVATIVNE PEDAGOGIKE