UPORABA IKT TEHNOLOGIJE ZA PREPREČITEV NEZAKONITE IZRABE MORJA