VREDNOTENJE IN RAZVOJ KOMPETENC PRIPRAVE NABAVNE SPECIFIKACIJE Z UPORABO METODE SIMULACIJE

Alenka Grmek

Šolski center Kranj

VREDNOTENJE IN RAZVOJ KOMPETENC PRIPRAVE NABAVNE SPECIFIKACIJE Z UPORABO METODE SIMULACIJE

02:00 PM Vodi: Marija  Šubic