VREDNOTENJE IN RAZVOJ KOMPETENC PRIPRAVE NABAVNE SPECIFIKACIJE Z UPORABO METODE SIMULACIJE