INTEGRACIJA MLADIH NA TRG DELA S PARTICIPACIJO V PROGRAMIH PODJETNIŠTVA ZA MLADE

Lea Janežič

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana

INTEGRACIJA MLADIH NA TRG DELA S PARTICIPACIJO V PROGRAMIH PODJETNIŠTVA ZA MLADE

02:00 PM Vodi: Meta  Arnež