Jože Drenovec

Jože Drenovec

direktor ŠC Kranj ,
Vizije povezovanja ŠC Kranj z gospodarstvom